De Stichting Welzijn Ouderen is opgericht in 1994.

De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van voorzieningen die gericht zjn op het welzijn van ouderen opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig kunnen functioneren in de samenleving.

Dit doel denkt de stichting te bereiken door:

  • Het initieren , bepalen, uitvoeren, ondersteunen en bevorderen van activiteiten op het gebied van welzijn voor ouderen.
  • Het aangaan van contacten en overeenkomsten met instellingen werkzaam op het terrein van ouderenvoorzieningen.
  • Het voeren van overleg met de gemeente en het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeente over aangelegenheden betrefffende ouderenbeleid.

In de statuten is bepaald dat er minimaal 3 en maximaal 5 bestuurleden zijn. Van het bestuur zijn twee leden benoemd door KBO.

Favicon SWO Activiteiten Ouderen Berkel-Enschot

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen waarvan twee bestuurszetels ingenomen worden door KBO bestuurders.

Elly van Gorp

Elly van Gorp

Voorzitter/secretariaat

Jan van Rijswijk

Jan van Rijswijk

Penningmeester

Thijs Dingenouts

Thijs Dingenouts

Bestuurslid

Lia van de Ven

Lia van de Ven

Bestuurslid

Elly Moonen

Elly Moonen

Bestuurslid

Activiteiten ouderen Berkel-Enschot