Samenwerking en Participatie

✔   Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen

KBO Berkel-Enschot

Er is een nauwe samenwerking met KBO Berkel-Enschot om gezamenlijk de belangen voor ouderen af te stemmen en vorm te geven.

2 à 3 keer per jaar wordt gezamenlijk een informatiebijeenkomst georganiseerd en maandelijks een  koffie-uurtje voor alle ouderen uit Berkel-Enschot.

Platform Welzijn

In Berkel-Enschot is een flink aantal welzijnsorganisaties voor ouderen actief. Bij zo’n groot aantal loop je altijd de kans dat de ene organisatie niet op de hoogte is van wat anderen doen. Dat kan lastig zijn voor mensen die met meerdere organisaties te maken hebben. Als bijvoorbeeld de ene organisatie het onderwerp dementie op de agenda zet, is het handig als andere organisaties die zich ook met dat soort zaken bezighouden, daarvan op de hoogte zijn. Om de communicatie zo veel mogelijk te stroomlijnen is het Platform Welzijn in het leven geroepen, waarbij 18 organisaties, in eerste instantie voor ouderen, zijn betrokken.

Vitaal Ubé

Is een stichting die het doel heeft het bevorderen van geintegreerd ouderenbeleid in Berkel-Enschot en Udenhout op het gebied van wonen, zorg, welzijn en dienstverleningin de ruimste zin. Tevens tracht het acties vaan vrijwilligerorganisaties te ondersteunen in de uitvoering van dit doel. SWO heeft hierin een bestuurszetel.

Platform 533

Welzijnsorganisaties en Sociaal Cultureel werk met meer dan 2000 georganiseerde leden/deelnemers (waaronder Dorpsraad Berkel-Enschot, CC De Schalm en alle gebruikersgroepen, Bridgeclubs,  Katholieke Bond Ouderen (KBO), Stichting Welzijn Ouderen, Katholiek Vrouwengilde (KVG), Zonnebloem Berkel-Enschot  en Stichting Jeugdwerk hebben  zich verenigd onder één platform, met één doel.

Doel van Platform 533
het gebied Koningsoord dient  een multifunctionele zaalvoorziening te krijgen.

  • De 10 jaar oude belofte van gemeentebestuur en politiek dat Berkel-Enschot bij de verhuizing van De Schalm naar het klooster NIEUW voor OUD zou krijgen schreeuwt om invulling. Belofte maakt schuld!
  • De groei van 12000 naar 16.000 inwoners en daarbinnen de explosieve toename van ouderen rechtvaardigt ruimschoots de behoefte. Bevolkingsprognose 65+ van 2505 senioren naar 4825 in de komende 20 jaar,  een doelgroep van grootverbruikers van deze voorzieningen.
  • In de participatiesamenleving rekent de politiek in welzijn en zorg meer en meer op de inzet van de welzijnsorganisaties. Zonder samenhang van netwerken en ontmoeting is dat niet kansrijk.

 

Zorgcentrum Torentjeshoef

SWO sponsort de vakantie-activiteiten in augustus voor Torentjeshoef. Dit om tijdens de vakantiemaand de eenzaamheid van de bewonders te doorbreken. Wekelijks worden er door medewerkers van torentjeshoef activiteiten georganisserd voor de bewoners in die maand.

Daarnaast levert SWO een financiele bijdrage aan de Kerstviering op Torentjeshoef.

Contacten

SWO onderhoudt goede contacten met verschillende instanties.

– KBO
– De Zonnebloem
– Gemeente Tilburg
– Contourdetwern
– ’t Heem
– Zorgcentrum Torentjeshoef
– Dorpsraad Berkel-Enschot
– Loket BE
– Vitaal Ube
– Platform Welzijn
– Platform 533
– Automaatje
– Hulpcentrale Ube
– Parochie Johannes XXlll

Participatie in werkgroepen

  • Dementie

In 2 dorpen en in 2 wijken/buurten zijn we begonnen met ‘doen’ en ‘leren’ om te komen tot een ouderen- en dementievriendelijke leefomgeving en integrale aandacht voor het thema ‘ouderen’.

De pilotgebieden in Tilburg zijn Oerle (Afrikaander buurten midden, oost en west) en stukjes van Broekhoven, Reeshof, Udenhout en Berkel-Enschot. Samen met inwoners en partners brengen we de situatie in kaart. Zijn er voldoende geschikte woningen? Welke zorgvoorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden zijn er? En hoe staat het met de fysieke inrichting? In de 4 pilotgebieden zijn actieve werkgroepen gevormd om alle gegevens te verzamelen. Daarna stellen we een actieplan op en voeren we dat uit. Dit is onderdeel van de wijk- en dorpsagenda. We leren van deze aanpak en dragen deze over naar andere wijken in Tilburg. In 2021 gaan we ook starten in een aantal andere wijken/buurten in Tilburg. 

  • GGoud

Gezond en Gelukkig oud in Tilburg

De gemeente Tilburg werkt samen met alle partners aan een integrale aanpak voor ouderen. Dat doen ze in het uivoeringsprogramma GGoud. De ambitie is duidelijk : we creëren een omgeving waar de randvoorwaarden aanwezig zijn om ouder te worden in het midden van de maatschappij, waar je als oudere erbij hoort, gezien wordt en ertoe doet”.

  • Vervoer

Vanuit Platform Welzijn worden met de Dorpsraad, Contourdetwern, Automaatje, KBO en SWO mogelijkheden onderzocht en gezocht voor de vervoersmogelijkheden voor ouderen om zelfstandig hun boodschappen te kunnen blijven doen. Na verhuizing van het winkelcentrum in Berkel-Enschot is de afstand thuis-winkels te groot geworden voor veel ouderen.

Het is de bedoeling om hierbij in een later stadium ook Udenhout en Biezenmortel mee te nemen.

Je titel komt hier

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.