Privacy Verklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Elke organisatie/vereniging moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen die betrekking hebben op het vergaren en beheren van persoonsgegevens.
Een van de voorwaarden is dat u in kennis wordt gesteld van de gegevens die van u worden gebruikt en bewaard. Met deze publicatie voldoen we aan die voorwaarde.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SWO Berkel-Enschot bewaart uw gegevens, zoals u deze zelf aan ons hebt verstrekt, omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij bewaren/gebruiken:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• IBAN nummer

Waarom we die gegevens nodig hebben/gebruiken
SWO Berkel-Enschot verwerkt / gebruikt uw persoonsgegevens met als doel:
• het verzenden van digitale berichten aan u
• het informeren over en /of het afhandelen van activiteiten waarvoor u zich hebt aangemeld
• het afhandelen van uw betalingen
• om contact met u op te nemen als dat nodig is

Hoe lang we uw gegevens bewaren
SWO Berkel-Enschot zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld

Delen van uw gegevens met anderen
SWO Berkel-Enschot verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen die uw lidmaatschap betreffen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
U kunt daartoe een verzoek indienen bij het secretariaat. SWO Berkel-Enschot zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens
SWO Berkel-Enschot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.

Berkel-Enschot, 25 mei 2018